Четвер, 15.11.2018, 09:43
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Наше опитування
Чи візьмете Ви участь у Веб-конференції лабораторії ЕОР?
Всього відповідей: 1
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вхід на сайт
Кошик
Ваш кошик порожній
Пошук
Головна » Статті » Конференція "Сучасне інформаційно-освітнє середовище професійно-технічного навчального закладу&... [ Додати статтю ]

ІРИНА ГОНЧАРОВА. ЗДІЙСНЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПТНЗ
ЗДІЙСНЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПТНЗ Ірина Гончарова, заступник директора з навчально-виховної роботи ДНЗ «МВПУПІТ» Створення загальноєвропейського освітнього простору, розширення економічних, політичних і культурних контактів, удосконалення системи професійно-технічної освіти на сучасному етапі вимагає нових підходів до організації навчальної діяльності учнів ПТНЗ, спрямованих на розвиток особистості майбутнього працівника, формування його професійної мобільності. Інформатизація освіти – це процес забезпечення сфери освіти методологією і практикою розробки та оптимального використання ІКТ, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання. Інформаційна компетентність викладача – це вміння орієнтуватися в інформаційному полі, знаходити необхідну інформацію і вбудовувати її в педагогічну діяльність для вирішення практичних завдань. Інформаційна компетентність включає наступні компоненти:  мотиваційний – розвиток інтересу до інформаційної діяльності, розвиток потреби інформаційних продуктів, прагнення до придбання загальних і спеціальних інформаційних знань, умінь і навичок;  когнітивний – інформаційні знання для розуміння закономірностей процесу обробки та перетворення інформації та методів її пошуку, обробки та подання;  операційний – уміння працювати з інформацією;  рефлексивний – осмислення, самооцінка власної інформаційної діяльності. Більшість вчених сходяться на думці, що розглядати ІКТ-компетентність необхідно з позицій особистісних новоутворень в сфері професіоналізму педагога і практичних проявів цих якостей в інформаційному середовищі, тобто здатності педагога самостійно і відповідально використовувати ці технології у своїй професійній діяльності. Особливістю навчального процесу в ДНЗ «МВПУПІТ» є активне використання інформаційних технологій, ресурсів та розширення ІТ-інфраструктури. В організації навчально-пізнавальної діяльності учнів ПТНЗ назріли зміни в процесі роботи з літературою, навчальними посібниками. Поступово паперові джерела інформації замінюють електронними підручниками і посібниками, комп’ютерними програмами, довідниками, словниками. Сучасні мультимедійні засоби дозволяють створювати електронні лекції (графічні тексти, анімація), посібники з гіперпосиланнями в текстових масивах, що полегшує пошук необхідної інформації за ключовими словами, перегляд текстових, фото- і відео матеріалів, енциклопедій з різних предметів. Як основний підхід до застосування Інтернет-технологій у навчанні учнів ПТНЗ беремо теорію П.Гальперіна «Про поетапне формування розумових дій», яка вивчає процес створення сприятливих умов для формування розумових дій. Теорія П. Гальперіна знайшла своє відображення в працях Н. Тализіної, присвячених проблемам керування процесом засвоєння знань у комп’ютерному навчанні. Інформатизація освіти створює передумови для підвищення науковості навчальної діяльності учнів, що сприяє оволодінню знаннями і методами їх здобуття. Н. Бугайова стверджує, що Інтернет-середовище дозволяє індивідові реалізувати три основні види діяльності: комунікативну, пізнавальну та ігрову. Педагогічні працівники ДНЗ «МВПУ ПІТ» вважають, що використання інформаційних технологій та ресурсів впливає на розвиток важливих розумових процесів учнів: рефлексії, аналізу, планування, розуміння тощо. Використання засобів ІКТ у навчальному процесі викликає потребу розроблення нових методик і технологій професійної освіти і навчання. Побудова системи методичного супроводу розпочався з визначення пріоритетних напрямів формування ІКТ-компетентності педагога. Нами виділені наступні пріоритети:  знання про технології, їх можливості та обмеження для вирішення педагогічних завдань, що засновані на професійно-особистісних можливостях та обмеженнях в галузі застосування ІКТ;  уміння комплексно використовувати ІКТ у педагогічній діяльності, що засновані на безперервному вдосконаленні та розвитку професійної діяльності;  досвід подання в педагогічному співтоваристві нових моделей педагогічної діяльності, що засновані на самостійному і ініціативному застосуванні ІКТ;  ціннісне ставлення до використання ІКТ у своїй діяльності, що ґрунтується на рефлексії свого і чужого досвіду в галузі ІКТ. На першому етапі створення моделі методичного супроводу в умовах інформатизації на основі аналізу були виявлені наступні проблеми:  недостатній рівень володіння викладачами ІКТ, наявність «психологічних бар'єрів»;  відсутність мотивації до освоєння нового виду діяльності;  відсутність методик, які б дозволяли здійснювати викладання предметів з використанням сучасних інформаційних технологій. На другому етапі роботи на базі училища для всіх викладачів постійно проводилися (і проводяться) майстер-класи з підвищення рівня медіаграмтоності, що сприяло (і сприяє) більш швидкому впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і учнів у ДНЗ «МВПУПІТ» є бібліотечні фонди, електронні засоби навчального призначення, мережа Інтернет, авторський електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК) «База знань», що містить дидактичні матеріали усіх методичних комісій і який розміщено на офіційному веб-сайті навчального закладу (http://center-polygraph.org.ua). ЕНМК «База знань» виконує такі функції: збереження навчальних матеріалів з усіх дисциплін; подання навчальних матеріалів у зручному і наочному вигляді; подання звітів і контрольних робіт; комп’ютерна модернізація об’єктів і процесів, що вивчаються тощо. Розміщені на веб-сайті навчальні дисципліни з різних професій та спеціальностей є структурованим набором електронних навчально-методичних матеріалів, підготованих авторами модулів (лекторами), а також навчальних та контролюючих засобів. Актуальними є освітні ініціативи компаній Microsoft і Google щодо використання хмарних технологій мережі Інтернет. Зокрема, Microsoft пропонує навчальним закладам безкоштовно використовувати з освітньою метою Office 365. Office 365 поєднує потенціал популярних додатків Office з новими можливостями інтернет-версій служб Microsoft для зв’язку і спільної роботи, простий у використанні й адмініструванні, має стійку систему безпеки і високий рівень надійності, а тому разом з іншими програмами Microsoft з успіхом застосовується у професійній освіті. Вагомий внесок у розвиток хмарних технологій, зокрема для освіти робить компанія Google. На базі платформи Google можна створити свої власні дидактичні документи для використання в навчальному процесі. Основні переваги хмарної платформи Google Apps (https://www.google.com.ua/):  мінімальні вимоги до апаратного забезпечення;  не потребує витрат на придбання спеціального програмного забез-  печення (доступ до додатків відбувається через веб-браузер);  підтримує всі операційні системи і клієнтські програми, якими користуються студенти та навчальні заклади;  робота з файлами можлива за допомогою будь-якого мобільного пристрою, призначеного для роботи в Інтернеті. Це робить хмарні технології доречним в активізації самостійної роботи учнів ПТНЗ. Під впливом інноваційних процесів у ДНЗ «МВПУПІТ» відбувається поступове формування технологій і методик створення комплексного інформаційного забезпечення професійної підготовки. Оснащеність комп’ютерною технікою, наявність окремих програмно-педагогічних засобів дає можливість поєднання традиційних і комп’ютерних методів навчання. Активне використання ІКТ у навчально-виробничому та навчально-виховному процесі, в управлінському та інформаційному забезпеченні діяльності сприяє розповсюдженню якісних навчальних матеріалів, підвищенню кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ, зростанню ефективності управлінської діяльності закладів ПТО. Усі педагогічні працівники повинні чітко бачити і розуміти свою роль у підготовці фахівця, який працюватиме в інформаційному суспільстві. У цьому напрямі найбільш доцільним є створення системи взаємно погоджених дій всього педагогічного колективу. Кожен педагог має зробити свій внесок у формування інформатичної компетентності випускників.   Список літератури: 1. Болюбаш Н.М. Використання сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці економістів [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – № 5 (13). Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em13/emg.html 2. Бугайова Н.М. Профілактика Інтернет-залежності в перебігу електронного навчання / Н.М. Бугайова, В.Й. Цап // Теорія і методика електронного навчання : збірник наукових праць. Випуск I . – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2010 – 263 с. 3. Джулій В. Інтегрована інформаційна система вищого навчального закладу / В.М. Джулій // Теорія і методика електронного навчання : збірник наукових праць. Випуск I . – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2010 – 69 с. 4. Талызина Н.Ф. Развитие П.Я. Гальпериным деятельностного подхода в психологии / Н.Ф. Талызина // Вопросы психологии. – 2002. – № 5. – С.42. 5. Трайнев В.А., Трайнев И.В. Информационные коммуникационные педагогические технологи (обобщения и рекомендации): Учебное пособие. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорацйия «Дашков и К», 2008. – 280 с.
Категорія: Конференція "Сучасне інформаційно-освітнє середовище професійно-технічного навчального закладу&... | Додав: (13.09.2017) | Автор: Гончарова Ірина Петрівна E
Переглядів: 37 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar