Четвер, 21.02.2019, 09:17
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Наше опитування
Чи візьмете Ви участь у Інтернет-конференції?
Всього відповідей: 8
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вхід на сайт
Кошик
Ваш кошик порожній
Пошук
Головна » Статті » Конференція "Сучасне інформаційно-освітнє середовище професійно-технічного навчального закладу&... [ Додати статтю ]

ЮЛІЯ СЕРГІЄВА. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПТНЗ
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПТНЗ Юлія Сергієва, майстер виробничого навчання, викладач ДНЗ «МВПУПІТ» З метою прискорення ефективної реалізації освітніх послуг та необхідності входження в міжнародний освітній простір, діяльність освітніх закладів спрямована на поліпшення власної стратегічної позиції, адаптацію до вимог міжнародних стандартів освіти, запровадження новітніх технологій, підвищення професійної підготовки випускників. Дистанційна навчання є особливою формою заочного навчання, при якій дисципліни вивчають за допомогою комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, інформаційної мережі Інтернет, дистанційного проходження деяких форм підсумкового контролю шляхом тестування та особистого складання в училищі заліків та іспитів, що передбачені навчальним планом. «Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» – (Положення про дистанційне навчання, затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р.) Дистанційне навчання визнане одним з пріоритетних напрямів програми модернізації професійно-технічних навчальних закладів. Система дистанційної освіти має ряд переваг і значно розширює коло потенційних учнів. Така форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу навчання. На рівні ПТНЗ дистанційна форма навчання – справа нова. На даний час вона найбільш успішно використовується у вищій освіті, при професійній підготовці та перепідготовці кадрів, підвищення та удосконалення професійного рівня спеціалістів, для самоосвіти. Проте, знаходячись в єдиній освітній системі ПТНЗ, ми не можемо стати осторонь цього процесу. При підготовці висококваліфікованих працівників, впровадження елементів дистанційної форми навчання є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти. Дистанційне навчання – новий спосіб реалізації процесу навчання, заснований на використовуванні сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, що дозволяють здійснювати навчання на відстані безпосередньо, без особистого контакту між викладачем і особою, що вчиться Дистанційна форма навчання відкриває можливості для учнів, які пропускають заняття з поважних причин (змагання, конкурси, або хвороба та інше) та особливо для тих, хто за станом здоров’я навчається індивідуально, та якісно задовольнити їх потреби в здобутті освіти. Дистанційне навчання в ПТНЗ відкриває можливість вивести на новий рівень допрофільну і профільну підготовку учнів, дозволяє забезпечити гнучкість та багатоваріантність у навчанні, сприяє більш повному розкриттю потенціалу учнів, через фактично необмежену кількість дистанційних навчальних курсів. В основу дистанційного навчання покладені класичні принципи дидактики: природо відповідність; науковість і доступність; наочність; свідомість та активність; системність; систематичність і послідовність; зв'язок теорії з практикою. Аналіз стану освіти у підготовці фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; 18 «Виробництво та технології» спеціальність «Видавництво та поліграфія», дає можливість зробити висновки про доцільність розвитку дистанційної освіти в цьому напрямку. При використанні технологій дистанційного навчання у випускників ПТНЗ формуються компетенції: 1. Соціально-особистісні, інструментальні та загальнонаукові:  компетенції соціально-особистого характеру;  інструментальні компетенції;  загальнонаукові компетенції; 2. Загально- та спеціалізовано-професійні компетенції:  загально-професійні;  спеціалізовано-професійні компетенції. При цьому необхідно забезпечити володіння випускником передбаченими стандартом виробничими функціями: дослідницька; організаційна; управлінська; технологічна; контрольна; прогностична; технічна. За дистанційною формою навчання змінюється структура співвідношення аудиторних годин і годин, відведених для самостійного вивчення. Кількість аудиторних годин (настановні лекції, консультації) зменшується, натомість збільшується час для самонавчання. Так наприклад, відсоток годин на самостійні роботи збільшився майже на 30 %. Організація навчального процесу передбачає ці зміни і включає такі етапи: 1. Самонавчання студентом, запропонованого переліку дисциплін, опрацювання практичного матеріалу, виконання лабораторних робіт та тестів, що передбачено навчальним планом на визначений термін. Учні отримують доступ до навчальних матеріалів на спеціально створюваному навчальним закладом Інтернет-сайті. Інтернет-ресурси для дистанційного навчання містять: – електронні підручники відповідних курсів, яких, на жаль, для ПТНЗ сьогодні дуже і дуже мало; – електронні методичні посібники, що розробляються викладачами училища для допомоги у вивченні відповідних дисциплін; – електронні методичні вказівки з розв’язування задач, виконання практичних та курсових робіт з відповідних дисциплін; – сайт (http://center-polygraph.org.ua/ua/project/e-staff/), який має «Базу знань», на якому в розділах з відповідними дисциплінами, викладачі додатково розташовують найбільш важкі для засвоєння матеріали; – електронні поштові скриньки викладачів, на які можна надсилати будь-які питання за відповідними дисциплінами; – форум з розділами по відповідним методичним комісіям мають свої сторінки в соціальній мережі Fecebook, як і викладачі; – електронні поштові скриньки викладачів для перевірки курсових робіт та первинного тестування з метою підсумкового контролю за вивченням тем; – дистанційний доступ до програмних комплексів, встановлених на комп’ютерах училища для проведення лабораторних робіт за відповідними дисциплінами; - електронні ресурси інших навчальних закладів, на яких присутні посібники за окремими темами. 2. Аудиторні заняття, які проявляються як контрольна функція навчального закладу і передбачають форми підсумкового контролю у вигляді заліків, іспитів тощо. Переваги якості підготовки спеціаліста в технології дистанційного навчання забезпечують наступні чинники: – створені навчально-методичні комплекси будуть пристосовані для самостійного вивчення; – індивідуальний темп та спосіб навчання; – розвиток і поглиблення навиків роботи з комп’ютером та мережею Інтернет, програмними комплексами; – доступ до навчання можуть отримати люди з функціональними обмеженнями. Таким чином, технологія дистанційної форми навчання підвищує якість підготовки фахівців. Для організації дистанційного навчання та розміщення Інтернет-ресурсів розробляється Web-сай. Застосування соціальної мережі змінює роль викладача, стимулює до впровадження нових педагогічних прийомів і підходів у підготовці до уроку. Досить важливими стають такі якості, як здатність застосовувати інноваційні методи використання комп’ютера та можливостей, які він надає, з метою активізації пізнавальної діяльності, високий рівень технічної грамотності, поглиблення та здобуття нових знань. Викладач повинен оволодіти прийомами та технологіями дистанційного навчання на професійному рівні. Проблемою є недостатньо кваліфіковані педагоги, які не володіють методикою дистанційного навчання і не можуть застосовувати у своїй педагогічній діяльності. Це питання повинно вирішуватись проходженням відповідних курсів. Для вирішення проблем запровадження дистанційного навчання потрібно вирішити питання якісної підготовки педагогів, їх мотивації та проблеми технічного забезпечення навчального закладу. На сучасному етапі дистанційне навчання в ДНЗ «МВПУПІТ» впроваджується на рівні експерименту та використовується технологія дистанційного навчання.
Категорія: Конференція "Сучасне інформаційно-освітнє середовище професійно-технічного навчального закладу&... | Додав: (13.09.2017) | Автор: Сергієва Юлія Сергіївна E
Переглядів: 79 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar