Вівторок, 11.12.2018, 13:52
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Наше опитування
Чи візьмете Ви участь у Інтернет-конференції?
Всього відповідей: 8
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вхід на сайт
Кошик
Ваш кошик порожній
Пошук
Головна » Статті » Конференція "Сучасне інформаційно-освітнє середовище професійно-технічного навчального закладу&... [ Додати статтю ]

Ірина Кащенко. Сучасні інформаційні і комунікаційні та адаптаційні технології на уроках технології приготування їжі

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ І КОМУНІКАЦІЙНІ ТА АДАПТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ

Кащенко Ірина Миколаївна

викладач Маріупольського професійного машинобудівного ліцею

 ІІ категорії, спецпредмету: технологія приготування їжі

Ми живемо в той час, коли зміни в освіті відбуваються все частіше. Ні для кого не секрет, що ПТНЗ доводиться пристосовуватися до динамічних реалій сьогоднішнього миру. XXI століття — століття високих комп'ютерних технологій. Сучасна дитина живе в світі електронної культури. Міняється і роль викладача в інформаційній культурі — він повинен стати координатором інформаційного потоку. Отже, викладачеві необхідно володіти сучасними методиками і новими освітніми технологіями, щоб спілкуватися на одній мові з учнем. Професійне навчання в МПМЛ покликане давати учням міцні знання основ, виробляти навички та вміння, застосовувати їх на практиці і в подальшому житті. Рішення цього соціального завдання безпосередньо пов'язане з впровадженням нових технологій, удосконаленням форм , методів і засобів навчання . Тому я впроваджую нові освітні інформаційні і комунікаційні та адаптаціййні технології і системи підтримки навчання на уроках технології приготування їжі з використаням електроних ресурсів. Використовую електронні дидактичні демонстраційні матеріали (презентації, схеми, відео- й аудіо записи, мультимедіа тощо, призначені для супроводу освітнього процесу). Наприклад: Готую цифрові об'єкти через мультимедійний проектор, в моєму випадку один з проектів має назву «Віртуальна кухня», він дозволяє учням бачити не тільки асортимент продукції для приготування, але і кінцевий результат, з креативностью подачі готового блюда. Такий урок дозволить підвищити інтерес у учнів до предмету за рахунок нової форми представлення матеріалу. Як форма представлення учбового матеріалу застосовується медіа з введеними в нього зображеннями (ілюстраціями), видео- і аудіосюжетами, елементами анімації. Лекційний матеріал містить опис продуктів і блюд, що вивчаються по даній темі, у вигляді набору фрагментів, що містять мулдьтимедиа компоненти, такі як: флеш – анімація, відеофрагменти, в яких приготування блюд походить від первинної обробки продуктів до повного приготування і подачі готового блюда. Цей матеріал як правило озвучується за кадром викладачем. При роботі з цим медіа матеріалом можна включити або відключити звук, скористатися паузою, припинивши роботу, збільшити екран. Можна розглядати сцени послідовно, а після того, як перегляд всіх сцен закінчений, можна повернутися до будь-якої сцени і опрацювати її детальніше. Мультимедіа забезпечує реалістичне уявлення про класифікацію продуктів і процеси приготування блюд. У процесі моєї роботи я, разом з колегами та учнями, створюємо електронні медіа проекти та розглядаємо можливість створення багатофункціонального навчально-методичного комплексу, що дозволить організовувати навчальну та професійну діяльність учнів, але це тривалий і трудомісткий процес. Дотримання принципу багатофункціональності забезпечить виконання наступних функцій: навчання, одержання довідкової інформації, діагностика, демонстрація, контроль, моніторинг, моделювання, методична і технічна підтримка тощо. Адаптивна технологія навчання розроблена і впроваджена в навчальний процес А.С. Граніцькою [1]. Створення технології викликано рядом педагогічних проблем і прагненням використовувати ідеалізовані можливості як усього навчального процесу , так і окремо взятого заняття . Мета впровадження технології на моїх уроках полягає в навчанні прийомам самостійної роботи , самоконтролю , прийомам дослідницької діяльності; в розвитку і вдосконаленні умінь самостійно працювати , здобувати знання , і на цій основі у формуванні інтелекту учня; в максимальної адаптації навчального процесу до індивідуальних особливостей учнів. Основна сутність технології полягає в одночасній роботі мене, як викладача по: • управлінню самостійною роботою всіх учнів; • роботі з окремими учнями - індивідуально; • здійсненню обліку та реалізації індивідуальних особливостей і можливостей учнів ; • максимальному включенню всіх в індивідуальну самостійну роботу. У самій структурі уроку передбачена можливість його етапного впровадження в навчальний процес. Перший етап починається зі зміни структури уроку . На пояснення нового матеріалу відводиться незначна частина часу (5-7 хв.) . Потім я задаю учням домашнє завдання з коментарем особливостей його виконання і прошу виконати його на занятті за допомогою інтернет ресурсу. Я, як викладач в цей час здійснюю індивідуальну перевірку виконаного до даного уроку домашнього завдання. Учні працюють самостійно основний час заняття . Спостерігаю за роботою всіх учнів і працюю в цей час з окремими учнями. В кінці заняття я роблю обхід всіх учнів , оцінюю їх досягнення і результати виконання. На першому етапі я навчаю всіляким прийомам самостійної роботи з використанням наприклад: презентацій. Крім навчання, зокрема пояснень, демонстрацій і роботи в індивідуальному режимі , я здійснюю включений у самостійну роботу контроль і працюю індивідуально, відключаючи учнів від самостійної роботи по черзі. При такій структурі уроку учні можуть працювати в трьох режимах: • Спільно з викладачем; • Індивідуально; • Самостійно під його керівництвом. Ось один з варіантів структури уроку: Я, як викладач, працюю з усіма, даю самостійну роботу, в неї включений і контроль, учні працюють індивідуально. На другому етапі зорганізується взаємоконтроль учнів . При цьому економиться час, є допомога викладачу. Учні обмінюються досвідом використання ілюстрацій в презентаціях з сидячим поруч або показують свої готові роботи і слухають один одного. У них є інструкції з перевірки й обліку помилок і т.п. З метою максимального використання часу на занятті для усної самостійної роботи організовується робота в статистичних ( сидять за одним комп’ютером) , динамічних ( об'єднуються в групу сидять за сусідніми комп’ютерами ). Всім цим забезпечується різноманітність видів робіт , можливостей реалізувати свої сили , затвердити себе , проявити ініціативу , винахідливість , гнучкість думки . При організації такої роботи враховуються бажання учнів . Я, як викладач виступаю організатором , готую відповідні завдання , приваблюю всіх до цієї роботи. А також активно включаюся сама в роботу груп у різних якостях : учасника , помічника , консультанта , арбітра і т.п. У адаптивної технології самостійна робота учнів протікає одночасно з індивідуальною. Індивідуалізація навчання спрямована на розвиток умінь і навичок самостійної роботи , уміння здобувати знання , вирішувати проблемні ситуації , проявляти свою творчість при виконанні завдань. Індивідуальна робота може бути організована в двох варіантах: • перший варіант - учні розпочинають самостійної роботи , а викладач починає обхід всіх учнів ( надає допомогу , радить , відзначає успіхи ); • але може бути й інший варіант - починається включений контроль, в процесі якого виявляється рівень самостійності, хід взаємоконтролю, частина учнів оцінюється, здійснюється допомога у виконанні диференційованих завдань . Даний етап хороший тим , що виникає значна економія часу на перевірку домашнього завдання і при цьому велику кількість опитаних, але бували випадки необ'єктивності оцінки знань. У динамічних групах могли бути присутніми недружні відносини, звідси і занижені оцінки , у статистичних групах - навпаки. Третій етап технології передбачає відокремлену самостійну роботу (читання, виконання презентацій, завдань зі складанням схем, створенню відео - і аудіо записів,) і перехід до самоконтролю. Мій контроль , включений у самостійну роботу учнів , орієнтований на допомогу їм у формуванні вміння працювати самостійно , здійснювати взаємоконтроль і самоконтроль , допомагати товаришу при виникненні труднощів. Під час індивідуального контролю я оцінюю творчу діяльність учнів в момент її прояви або за її результатами . Цей етап включає такі форми робіт як, наприклад, тестові опитування, рішення задач на взаємозамінність сировини використовуючи збірник рецептур . Для контролю знань та вмінь учнів я використовую систему тестування INDIGO. Система тестування INDIGO [2] дозволяє проводити комп'ютерне тестування учнів і допомогу в оцінюванні знань. Функціональні можливості цієї системи дозволяють працювати як на ізольованому комп'ютері, так і в локальній мережі або через Інтернет. Центр тестування можна розвернути на комп'ютері або в хмарі на системних Інтернет-серверах. Ми працюємо через web-браузери (GoogleChrome, MozillaFirefox, Opera, InternetExplorer, Safari та інші). Є підтримка браузеров на мобільних пристроях. Учні після реєстрації і авторизації вибирають тест по заданій темі, самостійно проходять тестування і проглядають результати і помилки. Самоконтроль припускає виконання тестових завдань з метою самопідготовки. Виконання можливе до повного правильного рішення. Використання електронних інформаційних технологій в процесі навчання надає великі можливості і перспективи для самостійної творчої і дослідницької діяльності учнів. З їх допомогою, я маю можливість організовувати індивідуальну дослідницьку і творчу роботу учнів на уроці і удома. Уміння самостійно працювати - це те, чому учень повинен навчитися . Основною ознакою адаптивного навчання є різке збільшення часу на самостійну роботу на уроці , і як наслідок цього , нормалізація завантаженості учнів домашньої самостійною роботою. Цікавою є думка І. Захарової, що «Студент повинен стати не тільки «одержувачем», а й «розповсюджувачем» знань, оскількиякіснаосвітапередбачає у ньогоможливість і потребу у формуванні за результатами пізнавальноїдіяльностівласногоіндивідуальногоосвітнього простору, який буде реалізовано у виглядіелектроннихресурсів на основісучаснихта комунікаційнихтехнологій» [3].

Використані джерела:

1. А.С. Границька Научить детей думать и действовать. М, 1991- 20с.

2. Система тестирования INDIGO http://indigotech.ru/contact

3. Захарова И.Г. Информационныетехнологии в образовании: учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Захарова И. Г. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 192 с.

Категорія: Конференція "Сучасне інформаційно-освітнє середовище професійно-технічного навчального закладу&... | Додав: (15.09.2017)
Переглядів: 87 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar