Четвер, 21.02.2019, 09:30
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Наше опитування
Чи візьмете Ви участь у Веб-конференції лабораторії ЕОР?
Всього відповідей: 1
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0
Вхід на сайт
Кошик
Ваш кошик порожній
Пошук
Головна » Статті » Конференція "Сучасне інформаційно-освітнє середовище професійно-технічного навчального закладу&... [ Додати статтю ]

ВИСОЦЬКА ЛЮДМИЛА. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТОРГІВЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТОРГІВЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ

Людмила Висоцька,

кандидат педагогічних наук, викладач-методист,

директор ДНЗ «Одеське вище професійне училище

 торгівлі та технологій харчування»

Постановка проблеми. На сучасному етапі основне завдання профтехосвіти – не просто відтворювати і забезпечувати сучасний ринок праці висококваліфікованими робітниками, а й перейти до високопрофесійної освіти, підвищення якості підготовки робітничих кадрів до європейського рівня кваліфікацій.

Мета статті. Окреслити завдання професійно-технічних навчальних закладів (надалі ПТНЗ) – перехід від пріоритетного раніше завдання – формування знань, умінь, навичок з певного предмета – до формування в учнів компетентностей, тобто виховання компетентної особистості.

Ключові слова. Професійно-технічна освіта, професійно-технічні навчальні заклади, інформаційно-комунікаційні технології, електронні-освітні ресурси.

Основна частина. Сучасне суспільство характеризується прискоренням темпів розвитку техніки, створенням нових інтелектуальних технологій, перетворенням інформації на базі всіх сучасних високих технологій. Одним із перших у педагогічній літературі про інформатизацію почав писати академік А. П. Єршов, який розглядав її як загальний і неминучий період розвитку людської цивілізації, період освоєння інформаційної картини світу, усвідомлення єдності законів функціонування інформації в природі й суспільстві, їх практичного застосування, створення індустрії. З багатьох чинників, які визначають взаємозв’язки, що наявні між системою освіти й інформаційною проблематикою є необхідність створення нових педагогічних технологій, направлених на формування інформаційного світогляду особистості, що здійснює свою діяльність у сучасному, якісно новому інформаційно-освітньому середовищі, здатній ефективно використовувати накопичені інформаційні ресурси ХХІ століття вимагає від членів суспільства «нового мислення і дій», інноваційних та альтернативних підходів, групових дій, професійної та географічної мобільності, і, як наслідок, систематичного й ефективного навчання протягом всього свого життя. Світ змінюється дуже швидко, і було би наївно думати, що знань отриманих учнем у навчальному закладі вистачить йому на все життя.

Людини майбутнього повинна відповідати таким чотирьом «освітнім» критеріям, а саме: вміти «вчитися, щоб знати», «вчитися, щоб діяти», «вчитися, щоб жити разом»,  а головне «вчитися, щоб жити».

Тому звичка традиційна освіта, що намагається навчити людину на все життя, має поступитися такій, що формує фундаментальну особистісну компетентність – здатність навчання протягом життя.

Саме тому завдання сучасного викладача – не лише надати учневі  знання відповідно до навчального плану, а й надати йому життєво важливих навиків пошуку, збирання та опрацювання необхідних даних і відомостей, вмінь ефективно взаємодіяти з колегами, зберігати та презентувати результати своєї роботи.

Слід зазначити, що організації професійно-практичного навчання  в ПТНЗ які здійснюють освітню діяльність по підготовці кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів для сфери торгівлі і ресторанного господарства треба враховувати, той факт що темпи технологічного переоснащення сучасних виробництв торгівлі та ресторанного господарства такі, що значна кількість знань втрачає актуальність протягом 2-3 років. Це ще раз зосереджує увагу педпрацівників йти в ногу з часом і працювати на випередження здобуття нових фундаментальних знань, впровадження інноваційних виробничих технологій.

Отже, нові підходи до організації навчального  процесу потребують використання найсучасніших педагогічних компетенцій та вдосконалення відомих методик, модернізації їхнього змісту з метою формування високоінтелектуальної, духовно багатої, творчої, толерантної особистості. Такі завдання здатен реалізовувати лише компетентний педагог, який володіє своїм предметом та вміло застосовує прийоми навчальної діяльності. Переорієнтація освіти із знанневої парадигми на діяльнісну ґрунтується на засадах особистісно-орієнтованому, компетентнісному, діяльнісному підходах. Повноцінна реалізація компетентнісного, діяльнісного  й особистісно-орієнтованого підходів передбачає активну взаємодію між учнями й викладачами, що сприяє створенню атмосфери турботи й підтримки учнівської молоді. Задоволення її інтелектуальних, емоційних і соціальних потреб для самовдосконалення, самоствердження, самореалізації у професійній діяльності та у складних реаліях сучасного життя.

Тому, модернізація сучасної професійно-технічної освіти (надалі ПТО) залежить не лише від змін у змісті навчальних дисциплін, в удосконаленні методики викладання та розширенні арсеналу методичних прийомів і активізації діяльності учнів. В наш час інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (надалі ІКТ) серйозні зміни  відбуваються в навчальному процесі ПТНЗ. Завдяки впровадженню інформаційних технологій в освіту з’явилися нові можливості для індивідуалізації та диференціації навчального процесу, зорієнтованого на розвиток самостійного мислення та ефективну організацію пізнавальної учнів. Поява електронних-освітніх ресурсів (надалі ЕОР) як складових інформатизації освіти забезпечує доступність знань, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів ПТНЗ на основі індивідуалізації навчання, інтенсифікації навчально-виробничого процесу тощо.

У зв’язку з цим  кожен педпрацівник, незалежно від рівня своєї кваліфікації мусить  уміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію й оперувати  нею. Отже, одним з найважливіших напрямів розвитку ПТНЗ на сучасному етапі є впровадження ІКТ у систему професійно-технічного навчання, оскільки цьому процесу відводиться випереджальна роль у розвитку всіх галузей життєдіяльності людини. Практика свідчить, що посилення навчального ефекту забезпечується інноваційністю. Тому розвиток ПТНЗ залежить від творчої налаштованості педагогічного колективу, рівня професіоналізму всіх учасників навчально-виховного процесу, усвідомлення завдань, поставлених перед колективом.

Висновки. Отже, за умови  творчого підходу досвідченого викладача загальноосвітньої, професійно-теоретичної підготовки, майстра виробничого навчання, використання та впровадження ним інноваційних технологій у навчально-виробничий процес  досягаються позитивні результати у навчанні учнів ПТНЗ, які сприяють формуванню особистості професіонала, здатної до самоосвіти: творчості, становленню моральних цінностей, формуванню, виробничої культури, а також опануванню специфіки майбутнього професійної діяльності.

Список використаних джерел

  1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч.посібник. [Текст]/ І. М. Дичківська – Київ : Академвидав, 2004. – 352 с.
  2. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 192с.
  3. Кремень В. Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи) [Текст]/ В. Г. Кремень. – Київ: Грамота, 2003. – 216 с.
  4. Фурман В. А. Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у ПТНЗ [Електронний ресурс] режим доступу: http://www.docme.ru/doc/143117/furman-v-a.
Категорія: Конференція "Сучасне інформаційно-освітнє середовище професійно-технічного навчального закладу&... | Додав: alonazuieva (11.09.2017)
Переглядів: 124 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar